15 Αυγούστου 2011

Όχι βία, όχι σωματική τιμωρία!

Ανοιχτή Επιστολή από το «Δίκτυο για την Πρόληψη και
Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά»

Σας καλούμε να πάρετε μέρος στην προσπάθειά μας να βγάλουμε το ξύλο και κάθε μορφή βί­ας α­πό τη ζωή μας, να μάθουμε να επικοινωνούμε με μη βίαιους τρόπους σε όλους τους χώ­ρους όπου συνυ­πάρχουμε.

Οι σύγχρονες παιδαγωγικές επιστήμες τονίζουν ότι το ξύλο, όπως και η χρήση βίας γε­νι­κό­τε­ρα, δεν κάνει καλό στα παιδιά. Αντιθέτως:
● Βλάπτει την ψυχική τους ισορροπία.
● Δεν τα συνετίζει πραγματικά.
● Προσβάλλει την προσωπικότητά τους.
● Τα μαθαίνει να χρησιμοποιούν και τα ίδια τη βία για να επιβληθούν.
● Μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε σοβαρές μορφές κακοποίησής τους.

Αυτοί είναι και οι λόγοι για τους οποίους έχει αναπτυχθεί μια παγκόσμια κίνηση για την ε­ξά­λει­ψη της βίας από τη ζωή των παιδιών. Στην Ελλάδα ο νόμος του 2006 για την α­ντι­με­τώ­πι­ση της βίας στην οικογένεια καθιστά σαφές ότι η σωματική τιμωρία σε βάρος των παιδιών δεν επιτρέπεται. Η χρήση της σωματικής τιμωρίας δεν επιτρέπεται ούτε στο σχολείο και στα ι­­δρύ­­μα­­τα.

Ωστόσο ο νόμος δεν αρκεί. Χρειάζεται να αλλάξουν και οι συνήθειές μας. Να δοκιμάσουμε άλ­λους τρόπους διαπαιδαγώγησης, όπως τον διάλογο, την κατανόηση, την υπομονή και την πει­θώ. Να θέ­σουμε ξεκάθαρους κανόνες με συνέπειες, οι οποίες όμως δε θα προσβάλλουν την προσωπικότητα του παιδιού. Και το κυριότερο, με το παράδειγμά μας να πείσουμε τη νε­ό­τε­ρη γενιά ότι η χρήση βί­ας δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίζουμε τις δυ­σκο­λί­ες μας και να επιβαλλό­μα­στε.

Για να τα πετύχουμε αυτά, χρειάζεται να προσπαθήσουμε όλοι μας. Να συζητάμε, να συμ­φω­νού­με ή να διαφωνούμε και, προπάντων, να εξηγούμε το πώς θα συνυπάρχουμε ει­ρη­νι­κά.

Οι μεγαλύτεροι με το παράδειγμά μας και οι μικρότεροι με τους τρόπους μας, να ε­πι­δι­ώ­κου­με την τήρηση των κανόνων και την επίλυση των προβλημάτων μας, χωρίς να προ­σφεύ­γου­με στη βία, που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για όλους.

Γιατί είναι δικαίωμα όλων των παιδιών, αλλά και των μεγάλων, να μπορούμε να με­γα­λώ­νου­με και να ζούμε ειρηνικά, χωρίς βία.

Για πολλά χρόνια στη χώρα μας μάθαμε να λέμε ότι «το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο». Σή­με­ρα μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα νέο σύνθημα:

«Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Ας βγει και από τη ζωή μας!»


ΠΗΓΗ: www.0-18.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου