15 Νοεμβρίου 2013

Μια υπέροχη... Παπαγαλία!

Από την Άννα
(δασκάλα Α' Δημοτικού, amprakatampra.blogspot.gr)

Λέμε λέξεις από π. Έχουμε πει πάρα πολλές και έχουμε γεμίσει τον πίνακα. Ένας μα­θη­τής λέει τη λέξη «πα­πα­γα­λί­α». Ρωτάω αν ξέρουν τι σημαίνει και με έκπληξη βλέ­πω πολλά χεράκια να σηκώνονται. Και να οι απα­ντήσεις. Να σημειώσω εδώ πως τις βρί­σκω 100% σωστές:

«Παπαγαλία είναι η χώρα των παπαγάλων»
«Παπαγαλία είναι η χώρα που μιλάνε όλοι παπαγαλικά»

Εύχομαι να γνωρίσετε μόνο αυτήν την Παπαγαλία. Τη χώρα των παπαγάλων που ό­λοι μι­λά­νε παπα­γαλικά...

ΠΗΓΗ: amprakatampra.blogspot.gr (08.11.2013)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: σχολικά μαθήματα