6 Αυγούστου 2011

Δέκα λόγοι για να μη χτυπάτε το παιδί σας

Από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόλη-
ψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια

1. Χτυπώντας τα παιδιά σας, τα μαθαίνετε να χτυπούν και αυτά τα δικά τους παιδιά ό­ταν με­γα­λώ­­σουν.

2. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν ένα παιδί παρουσιάζει αρνητική συ­μπε­ρι­φο­ρά, είναι για­τί υπάρχει κάποιος λόγος (π.χ. πεινάει, νυστάζει, είναι κου­ρα­σμέ­νο ή α­δι­ά­θε­το).

3. Η τιμωρία με ξυλοδαρμό δεν αφήνει το παιδί να μάθει ότι μια διαφωνία ή μια σύ­γκρου­ση ε­πι­λύ­ε­­ται με διάλογο και επικοινωνία.

4. Η τιμωρία επηρεάζει αρνητικά τη σχέση παιδιού-γονιού, αφού είναι δύσκολο για το παιδί να α­ντιληφθεί πώς γίνεται να το αγαπούν και ταυτόχρονα να το χτυπούν και να το πλη­γώ­νουν.

5. Η οργή ή η αγανάκτηση που δε βρήκε τρόπους να εκφραστεί από ένα παιδί α­πο­θη­κεύ­ε­ται μέ­σα του και οδηγεί σε έναν θυμωμένο και αντιδραστικό έφηβο.

6. Το χτύπημα, για παράδειγμα, στον ποπό ενός παιδιού, ο οποίος είναι μια ε­ρω­το­γε­νής ζώ­νη, μπο­ρεί να δημιουργήσει στο μυαλό του μια συσχέτιση μεταξύ πόνου και σε­ξου­α­λι­κής α­πό­λαυ­σης και να οδηγήσει σε μια μετέπειτα δύσκολη σεξουαλική ζω­ή.

7. Όταν η τιμωρία με ξυλοδαρμό δεν πετυχαίνει και ο γονιός δεν έχει άλλες ε­ναλ­λα­κτι­κές με­θό­δους, τότε η συχνότητα της τιμωρίας αυτής μπορεί εύκολα να ο­δη­γή­σει σε σοβαρή σω­μα­τι­κή κακοποίηση του παιδιού.

8. Η σωματική τιμωρία ενισχύει το επικίνδυνο και άδικο μήνυμα ότι «ο πιο δυνατός ε­πι­βάλ­λε­ται για­τί μπορεί και το κάνει» και ότι είναι αποδεκτή η λογική να πλη­γώ­νου­με κάποιον επειδή τυ­χαί­νει να είναι μικρότερος και πιο αδύναμος από εμάς.

9. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τους ρόλους των γονιών τους ότι η σωματική τι­μω­ρί­α α­πο­τε­λεί α­ποδεκτό τρόπο έκφρασης αρνητικών συναισθημάτων και ε­πί­λυ­σης αντιπαραθέσεων ή συ­γκρού­σε­­ων.

10. Τα γερά θεμέλια μιας υγιούς προσωπικότητας βασίζονται στην αγάπη, τον σε­βα­σμό και τη σω­στή επικοινωνία και όχι στον φόβο και την απειλή για σωματική τι­μω­ρί­α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: πειθαρχία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου