20 Αυγούστου 2011

Ο ρόλος των γονιών στο διαζύγιο

(ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Ph.D.)

Πόσο βαρύ μπορεί να είναι το διαζύγιο για τον ψυχισμό ενός παιδιού; Μπορεί το διαζύγιο στην επο­χή μας να είναι ένα περίπου αναμενόμενο φαινόμενο, ωστόσο για το μικρό παιδί α­πο­τε­λεί έναν συμ­βολικό θάνατο.

Πρόκειται για τον κατακερματισμό μιας φαντασιωσικής για το ίδιο οικογενειακής θαλπωρής. Οι ενο­χές, η θλίψη, η απελπισία, η μοναξιά, ο θυμός το κατακλύζουν. Συναισθήματα που μοιά­ζουν δυσεπί­λυτα μέσα του. Η λανθασμένη πίστη ότι φταίει για την απώλεια αυτή το ο­δη­γεί σε αδιέξοδο. Μπο­ρεί ακόμη να εμφανίσει εφιάλτες, απώλεια όρεξης για φαγητό, άγ­χος, μεί­ω­ση της σχολικής απόδο­σης και απομόνωση.

Συνήθης ασυνείδητη ψυχολογική άμυνα που ενεργοποιείται στον ψυχισμό του είναι η άρ­νη­ση. Είναι ένας μηχανισμός που προσωρινά το προστατεύει από την αντιμετώπιση της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας. Το παιδί φέρεται σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα, σαν οι γονείς να είναι μαζί· αρ­νεί­ται την αλλαγή στον εαυτό του και στους φίλους του.

Αν και το διαζύγιο αποτελεί μια στρεσογόνο απώλεια για το παιδί, δεν είναι η βέβαιη κα­τα­στρο­φή της προσωπικότητάς του. Η αντίδρασή του θα εξαρτηθεί από το πώς θα ε­πε­ξερ­γα­στεί την απώλεια, τον βαθμό της οδύνης που θα της αποδώσει, το αν πιστεύει ότι φταί­ει το ί­διο, την ανθεκτικότητα της προσωπικότητάς του και την ύπαρξη υποστηρικτικών προ­σώ­πων.

Οι γονείς, όμως, πώς πρέπει να διαχειριστούν το διαζύγιο με το παιδί τους; Κατ’ αρχάς, κρα­τώ­ντας μια ειλικρινή στάση απέναντί του, με γνώμονα πάντα το δικαίωμά του να γνωρίζει την α­λή­θεια. Προτείνονται επίσης:
● Ο διάλογος και η εκμαίευση από το παιδί όλων των συναισθημάτων που το «βασανίζουν».
● Ο σεβασμός ανάμεσα στους γονείς στη μετέπειτα επικοινωνία τους και η αποφυγή λεκτικής βί­ας.
● Η υπέρβαση και η οριοθέτηση των συναισθημάτων των γονιών, προκειμένου να προ­στα­τέ­ψουν το παιδί τους.
● Η διασφάλιση από τους γονείς μιας μακροχρόνιας, άνευ όρων, αγάπης, ασφάλειας και στα­θε­ρό­τη­τας στο παιδί, τα οποία έχει τόσο πολλή ανάγκη να πιστέψει ότι δε χάνει.

Ο αλληλοσπαραγμός των γονιών, η βιαιότητα και ο αλληλοεξευτελισμός τους θα ε­πι­δει­νώ­σουν την προσαρμογή του παιδιού στη νέα πραγματικότητα...

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ (10.02.2011)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διαζύγιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου