3 Αυγούστου 2011

Άχρηστα πια τα μολύβια;

Στην Ιστορία περνάει πια το «πάρε χαρτί και μολύβι και γράφε». Συλλεκτικά αντικείμενα θα γί­νουν σιγά σιγά στις ΗΠΑ τα μολύβια, οι γόμες, οι ξύστρες και τα συναφή. Η Πολιτεία της Ι­ντι­ά­να είναι η τελευταία που υιοθέτησε το εθνικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο έχει α­φαι­ρέ­σει από τις αξιώσεις του για τα παιδιά του δημοτικού τη διδασκαλία και γνώση της συ­νε­χούς, ρέ­ου­σας γραφής. Αντιθέ­τως, επιβάλλει στα παιδιά να είναι σε θέση στην ηλικία των 11 ετών να πληκτρολογούν για μια ερ­γασία στην τάξη τουλάχιστον τρεις σελίδες. Οι υπέρμαχοι του εκ­συγ­χρο­νι­σμού της γραφής στη νέα ψηφιακή εποχή διατείνονται ότι η εμμονή στο χει­ρό­γρα­φο είναι σαν να επιμένει κάποιος σήμερα να δαπανήσει χρόνο για να μάθει πώς θα δέ­σει ένα ά­λο­γο στο κάρο.

Απέναντί τους βρίσκουν αυτούς που θέλουν να διατηρηθεί το μάθημα της καλλιγραφίας, όχι μό­νο α­πό νοσταλγία για όσα οι μεγαλύτεροι στην ηλικία έχουν ζήσει, αλλά και με ε­πι­στη­μο­νι­κά βασισμένα επιχειρήματα που αφορούν την ανάπτυξη του εγκεφάλου του παι­διού. Μελέτη του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα αποτύπωσε τη δραστηριότητα στον εγκέφαλο παιδιών στα ο­ποί­α παρουσιάζονταν γράμ­ματα. Αυτά που είχαν μπροστά τους χαρτί και μολύβι και ε­πι­χει­ρού­σαν να τα αντιγράψουν έδειξαν μεγαλύτερη ικανότητα αναγνώρισης και οξύτερη α­ντί­λη­ψη. Σύμφωνα με τη βοηθό καθηγήτρια σε τμήμα επιστημών ψυχολογίας και εγκεφάλου Κά­ριν Χάρμαν Τζέιμς, «το γράψιμο με το χέρι είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα παιδιά. Και δεν εί­ναι το πόσο καλά γράφουν που έχει αξία, αλλά το ότι το κάνουν. Τα πλήκτρα δεν έχουν το ί­διο αποτέλεσμα».

Οι αρχές που αφαίρεσαν την καλλιγραφία από το εθνικό πρόγραμμα σπουδών των ΗΠΑ ε­πι­μέ­νουν ότι ο χρόνος που θα εξοικονομηθεί από εκεί θα δαπανηθεί για άλλες, σημαντικές στη σύγ­χρο­νη ε­ποχή, δραστηριότητες. «Είναι μια προοδευτική προσέγγιση», δήλωσε στέλεχος της εκπαίδευσης στην Ιντιάνα. «Ναι, αλλά έτσι τα παιδιά δε θα έχουν την ίδια ικανότητα στην ορ­θο­γρα­φί­α, ενώ η α­νάγνωση και η κατανόηση κειμένων –και λογοτεχνικών– θα είναι α­νε­παρ­κείς», αντιτάσσει μιλώντας στο CNN ο διευθυντής ενός σχολείου. Και ένας γονιός που αρ­νεί­ται τέτοιου είδους νεωτερισμούς προβλέπει: «Θα έρθει η ημέρα που τα παιδιά μας δε θα μπορούν να βάλουν ούτε την υπογραφή τους».

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (22.07.2011) / Έρση Βατού


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: σχολικά μαθήματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου