21 Οκτωβρίου 2010

Κλειστές οι πόρτες στα σχολεία

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ­παί­δευ­σης υ­πο­χρε­ού­­νται να φροντίζουν, ώστε οι θύρες εισόδου-εξόδου στον χώ­ρο του σχολείου να πα­ρα­μέ­νουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχο­λεί­ου.

Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπεται η α­ναί­τι­α εί­σο­δος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο, καθώς και η είσοδος α­τό­μων που ουδεμία σχέ­ση έχουν με τη λειτουργία του σχολείου.

ΠΗΓΗ: Εγκύκλιος 2368/Γ2/09.01.2007


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: σχολική λειτουργία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου