3 Οκτωβρίου 2010

Δέκα συμβουλές για τη φροντίδα του παιδιού

Από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας
του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε)

1. Δώσε αγάπη και φροντίδα στο παιδί σου με συνέπεια και σταθερότητα. Η αγάπη εί­ναι ου­σι­ώ­δης για την ανάπτυξη του παιδιού, όπως είναι η τροφή για το σώμα του.

2. Δώσε στο παιδί όσο περισσότερο από τον χρόνο σου μπορείς. Αξίζει πιο πολύ να μι­λάς, να παίζεις και να διαβάζεις στο παιδί σου παρά να ασχολείσαι συνέχεια με την τάξη και την κα­θα­ρι­ό­­τη­τα του σπιτιού.

3. Φρόντισε να έχει το παιδί σου νέες εμπειρίες από τη στιγμή της γέννησής του. Οι ε­μπει­ρί­ες αυ­τές το πλουτίζουν και το βοηθούν να αναπτυχθεί φυσιολογικά.

4. Ενθάρρυνε το παιδί να παίζει με κάθε δυνατό τρόπο. Το παιχνίδι είναι σημαντικό εί­τε παί­ζει μόνο του είτε, αργότερα, με άλλα παιδιά. Μέσα απ’ αυτό το παιδί α­να­κα­λύ­πτει, μι­μεί­ται, κα­τα­­σκευ­ά­ζει, υποκρίνεται, δημιουργεί.

5. Ενθάρρυνέ το περισσότερο για την προσπάθεια που κάνει παρά για την ε­πι­τυ­χί­α.

6. Φρόντισε να δώσεις υπευθυνότητες στο παιδί σου. Οι δεξιότητες και οι ι­κα­νό­τη­τές του μπο­ρούν να αναπτυχθούν με την εμπειρία και το βοηθούν να α­να­πτύ­ξει σιγά σι­γά πε­ρισ­σό­τε­ρη ανεξαρτησία.

7. Θυμήσου ότι κάθε παιδί έχει τη δική του μοναδικότητα και είναι διαφορετικό α­πό τ’ άλλα. Πρέ­­πει επομένως η συμπεριφορά μας να είναι «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του κάθε παι­διού.

8. Όταν κριτικάρεις και επιπλήττεις το παιδί σου, φρόντισε να γίνεται με τέτοιο τρό­πο που να ται­­ριά­ζει στον χαρακτήρα και τις τυχόν ιδιορρυθμίες του.

9. Ποτέ μην απειλείς το παιδί ότι θα πάψεις να το αγαπάς και ότι θα το διώξεις από το σπί­τι. Μπο­ρεί να είναι σωστό να απορρίπτεις τη συμπεριφορά του, αλλά ποτέ το ί­διο το παι­δί.

10. Μην περιμένεις ότι το παιδί σου θα δείξει εύκολα ευγνωμοσύνη. Δε σου ζήτησε να το φέ­ρεις στον κόσμο· η επιλογή είναι δική σου.

ΠΗΓΗ: www.epsype.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διαπαιδαγώγηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου