28 Οκτωβρίου 2010

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Σας ενημερώνουμε για τους φορείς στους οποίους θα μπορούν να απευθύνονται τα παιδιά, οι έφη­βοι, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί τόσο για εκπαιδευτικούς λόγους όσο και για θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από τυχόν δύσκολες καταστάσεις που συναντούν οι μα­θη­τές στο διαδίκτυο:

1. Η ιστοσελίδα της Δράσης Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης του Ελληνικού Κέντρου Α­σφα­λούς Δια­δικτύου Saferinternet.gr στοχεύει στην αφύπνιση-ενημέρωση των γονέων, των εκ­παι­δευ­τι­κών και του κοινωνικού συνόλου για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προ­στα­τεύ­σουν τα παιδιά από τους κινδύνους που εγκυμονεί η μη ορθή χρήση των δι­α­δρα­στι­κών τεχνολογιών, όπως είναι το διαδίκτυο ή το κινητό τηλέφωνο.

2. Η Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15 (χωρίς χρέωση) απευθύνεται σε εκ­παι­δευ­τι­κούς, παιδιά, εφήβους και στις οικογένειές τους, παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές α­πό ειδικούς παιδοψυχολόγους για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου, του κι­νη­τού τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (παρενόχληση, εξάρτηση, επιβλαβές πε­ρι­ε­χό­με­νο, τζόγος, πορνο­γραφία, παιδοφιλία κ.ά.). Η γραμμή βοηθείας ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ βρί­σκε­ται στο νοσοκομείο Π&Α Κυρια­κού. Στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β' Παιδιατρικής Κλι­νι­κής του Πανεπιστημίου Αθηνών υπάρχει ολοκληρωμένη δομή αντιμετώπισης προ­βλη­μά­των που σχετίζονται με θέματα κατάχρησης του διαδι­κτύου.

3. Τέλος, στην ανοιχτή γραμμή καταγγελιών Safeline.gr μπορεί κανείς να απευθυνθεί για πα­ρά­νο­μο περιεχόμενο ή παράνομη συμπεριφορά στο διαδίκτυο.

ΠΗΓΗ: Εγκύκλιος 135019/Γ7/26.10.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου