15 Ιουν 2024

Οι διεθνείς αρχές ηθικής για όσους εργάζονται με παιδιά και εφήβους

Από το Διεθνές Δίκτυο για την Υποστήριξη Παιδιών και Εφήβων

Είναι επαγγελματική ευθύνη κάθε επαγγελματία που δουλεύει με παιδιά και εφήβους:

1 Να σέβεται κάθε παιδί και έφηβο και να αναδεικνύει τον ρόλο του ως αυτόνομο άτομο, ως μέλος της οικογένειάς του και ως μέλος της κοινότητας στην οποία ζει.

2 Να σέβεται τη σχέση του παιδιού και του εφήβου με τους γονείς, τα αδέλφια, τα άλλα μέλη της οικογένειας και τους σημαντικούς άλλους στη ζωή του, λαμβάνοντας υπόψη τους δεσμούς του με αυτούς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στις μεταξύ τους σχέσεις.

3 Να διευκολύνει τη βέλτιστη ανάπτυξη και καλλιέργεια κάθε παιδιού και εφήβου, ώστε να φτάσει το μέγιστο δυναμικό του σε όλους τους τομείς της ζωής του.

4 Να βοηθά κάθε παιδί και έφηβο για τους οποίους έχει ευθύνη με το να προλαμβάνει, όπου είναι δυνατό, ενδεχόμενες δυσκολίες και με το να τους προστατεύει, να τους φροντίζει και να επιλύει τα προβλήματα που προκύπτουν.

5 Να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που γνωρίζει με τρόπο που να διαφυλάσσει την ιδιωτικότητα του παιδιού και εφήβου, διατηρώντας την εμπιστευτικότητα, όπου είναι απαραίτητο, και να σέβεται το δικαίωμα των παιδιών και εφήβων να ενημερώνονται για τα θέματα που τους αφορούν.

6 Να αντιτίθεται σε κάθε μορφή διάκρισης, καταπίεσης και εκμετάλλευσης των παιδιών και εφήβων και να διαφυλάττει τα δικαιώματά τους.

7 Να διατηρεί την προσωπική και επαγγελματική του ακεραιότητα, να αναπτύσσει δεξιότητες και γνώση, ώστε να εργάζεται με επάρκεια. Να συνεργάζεται με τους συναδέλφους, να αξιολογεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτών και των πολιτικών σχετικά με τη υποστήριξη και τη φροντίδα των παιδιών και εφήβων.

Όλες οι άλλες κατευθύνσεις οι οποίες αφορούν την εργασία με παιδιά και εφήβους προκύπτουν από τις παραπάνω επτά αρχές.


Εκπαίδευση
ΠΗΓΗ: childhub.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

▼ Διαβάστηκαν περισσότερο την τελευταία εβδομάδα