5 Σεπτεμβρίου 2010

Αυτοεκτίμηση, ένα πολύτιμο δώρο

(εκπαιδευτικός, ψυχολόγος, συγγραφέας, πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Μέντορας για την Παι­δι­κή Προστασία και Ευημερία», www.mentoras.org)

Η υψηλή αυτοεκτίμηση είναι το πιο απαραίτητο εργαλείο αλλά και το πιο σημαντικό δώ­ρο που μπο­ρούν να δώσουν οι γονείς στα παιδιά τους –ίσως ακόμη πιο ση­μα­ντι­κό κι από μια κα­λή ακαδημαϊκή μόρφωση. Χωρίς αυτοεκτίμηση ακόμη κι η κα­λύ­τε­ρη σχολική εκπαίδευση δε θα αποδώσει καρπούς.

Η αυτοεκτίμηση είναι ένα σημαντικότατο ψυχικό εφόδιο που θα συνοδεύσει το παι­δί σε όλη του τη ζωή και ίσως το πιο σημαντικό συστατικό της ευτυχίας. Η αγάπη που έχουν για τον ε­αυ­τό τους θα επηρεάσει το αν θα επιλέξουν να κάνουν μια δου­λειά που αγαπούν, το αν θα πα­ντρευ­τούν κάποιον που τους φέρεται σωστά, το αν θα φρο­ντί­σουν τα παιδιά τους αρ­γό­τε­ρα, το αν θα κάνουν κατά­χρηση βλαβερών για την υ­γεί­α τους ουσιών, το αν θα κερδίσουν χρή­μα­τα με την αξία τους, το αν θα εί­ναι ευ­τυ­χι­σμέ­να, ακόμη και το αν θα παρουσιάσουν ψυ­χο­σω­μα­τι­κές ασθένειες.

Τρόποι που δομούν την αυτοεκτίμηση των παιδιών

1. Επαινείτε το παιδί για το παραμικρό καλό που κάνει. Διδάξτε το να λέει συνέχεια στον ε­αυ­τό του: «Είμαι ικανός και άξιος! Μπορώ!»

2. Ακούστε το παιδί σας προσεκτικά και συζητήστε μαζί του. Κάντε του ανοιχτές ε­ρω­τή­σεις ό­πως: «Πώς πέρασες στο σχολείο;». Διδάξτε το να λέει συνέχεια στον ε­αυ­τό του: «Αυτά που νιώ­θω και σκέφτομαι είναι σημαντικά! Οι άλλοι με ακούν!»

3. Αφιερώστε «ποιοτικό χρόνο» στο παιδί σας, κατά τον οποίο η προσοχή σας είναι α­δι­ά­σπα­στα α­φιερωμένη σ’ αυτό. Διδάξτε το να λέει συνέχεια στον εαυτό του: «Μου αξίζει να με προ­σέ­χουν! Οι άλλοι ενδιαφέρονται για μένα!»

4. Οι αγκαλιές, η ζεστασιά, τα χαϊδευτικά ονόματα είναι πολύ σημαντικά για να νιώ­σει το παιδί σας ότι είναι καλοδεχούμενο κι ότι το αγαπούν. Διδάξτε το να λέει συ­νέ­χει­α στον εαυτό του: «Οι άλλοι με θέλουν για παρέα! Ο κόσμος με συμπαθεί!»

5. Αποδεχτείτε το παιδί σας όπως είναι, με τις μοναδικές του ικανότητες, τα δικά του ταλέντα, τις δικές του προτιμήσεις. Διδάξτε το να λέει συνέχεια στον εαυτό του: «Είμαι μοναδικός! Εί­μαι καλός έτσι όπως είμαι!»

6. Προσφέρετε αγάπη δίχως όρους. Η αγάπη πρέπει να προσφέρεται στο παιδί γι’ αυ­τό που εί­ναι κι όχι γι’ αυτά που κάνει. Διδάξτε το να λέει συνέχεια στον εαυτό του: «Είμαι α­ξι­α­γά­πη­τος!»

7. Πειθαρχία. Η επιβολή κανόνων, ορίων και λογικών ποινών στο παιδί (αφαίρεση προ­νο­μί­ων, χω­ρίς ξύλο ή εξευτελισμούς) αυξάνει την αυτοεκτίμησή του. Διδάξτε το να λέει συ­νέ­χει­α στον εαυτό του: «Μου αξίζει αγάπη, ακόμη κι όταν κάνω λάθη!»

8. Ποτέ μην προσβάλλετε το παιδί μπροστά σε άλλους και ποτέ μην το αποκαλείτε με υ­πο­τι­μη­τι­κά ονόματα. Διδάξτε το να λέει συνέχεια στον εαυτό του: «Τα κα­τα­φέρ­νω καλά στη ζω­ή!»

9. Υπομονή. Το παιδί χρειάζεται τον χρόνο του για να μάθει. Διδάξτε το να λέει συ­νέ­χει­α στον ε­αυ­τό του: «Το να κάνω λάθη είναι φυσιολογικό! Έτσι μαθαίνω και προ­ο­δεύ­ω!»

10. Δώστε στο παιδί σας ευκαιρίες να αναλάβει πρωτοβουλίες και ευθύνη, να δη­μι­ουρ­γή­σει μό­νο του, δώστε του την ευκαιρία να πετύχει. Διδάξτε το να λέει συ­νέ­χει­α στον εαυτό του: «Μπο­ρώ να τα καταφέρω! Έχω θάρρος!»

11. Ενθαρρύνετε την υγιεινή ζωή με καθαριότητα, άσκηση και σωστή διατροφή. Βοη­θή­στε το να ντύνεται με τρόπο που να νιώθει ελκυστικό, ώστε να έχει θετική ει­κό­να για την εμφάνισή του. Δι­δάξτε το να λέει συνέχεια στον εαυτό του: «Είμαι ό­μορ­φος/όμορφη!»

12. Μη μεταχειρίζεστε τα αδέρφια με διακρίσεις και μη συγκρίνετε το ένα παιδί με το άλλο. Δι­δάξ­­τε το να λέει συνέχεια στον εαυτό του: «Δε χρειάζεται να γίνω σαν κά­ποιον άλλο, αλλά να γί­νω ο καλύτερος εαυτός μου!»

13. Μην τρομάζετε το παιδί με καταστροφικά σενάρια για το μέλλον. Διδάξτε το να λέ­ει συ­νέ­χει­α στον εαυτό του: «Είμαι ασφαλής! Έχω πάντα προστασία στη ζωή μου!»

14. Φροντίστε να έχει κοινωνική ζωή, διασκέδαση και φίλους που του φέρονται κα­λά. Διδάξτε το να λέει συνέχεια στον εαυτό του: «Έχω καλούς φίλους! Τα άλλα παι­διά με θέλουν!»

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (09.12.2008)

► Μια σχετική συζήτηση με τα παιδιά μπορεί να ξεκινήσει και από ανάρτηση του παι­δι­κού μου ιστολογίου (εδώ).


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ψυχική υγεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου