1 Νοεμβρίου 2010

Τι προσφέρει το παιχνίδι στα παιδιά

Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει την παιδαγωγική σημασία που έχει το παιχνίδι για το παιδί. Ας δούμε, λοιπόν, τι του προσφέρει:

1. Ικανοποιεί μια πρωταρχική ανάγκη του.

2. Του χαρίζει συναισθηματική ευχαρίστηση.

3. Δεν το αφήνει να πλήξει. Η ανία θα του χαλούσε τη διάθεση, θα το έκανε ευ­ε­ρέ­θι­στο και θα εν­θάρ­ρυ­νε τις καταστροφικές του τάσεις.

4. Αποβάλλει την επιθετικότητά του.

5. Του χαρίζει το συναίσθημα της επιτυχίας. Όταν καταφέρει, για παράδειγμα, να συ­ναρ­μο­λο­γή­σει ένα παζλ ή μόλις φτιάξει μια ζωγραφιά, το ανακοινώνει με εν­θου­σι­α­σμό.

6. Του παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει την καθημερινότητα στα μέτρα και τις ε­πι­θυ­μί­ες του, προκειμένου να την αντιμετωπίσει. Το παιδί δημιουργεί τον δικό του κόσμο, αλ­λά ταυ­τό­χρο­να, χωρίς να το συνειδητοποιεί, αντιλαμβάνεται και την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα.

7. Διευκολύνει την κοινωνική του εξέλιξη. Αποκτά σχέσεις με άλλα παιδιά και ε­νή­λι­κες, μα­θαί­νει να παίζει με ειλικρίνεια και τιμιότητα, να ακολουθεί κανόνες, να συ­νερ­γά­ζε­ται, να χάνει με α­ξι­ο­πρέ­πει­α και να σέβεται τους άλλους. Καταλαβαίνει ό­τι δεν είναι όλα δικά του. Αν κάνει ζα­βο­λιές ή φερθεί άσχημα σε έναν συνομήλικό του, θα υποστεί συνέπειες, αφού κανένα παιδί δε θα θέλει να παίζει μαζί του.

8. Του δίνει την ευκαιρία να καλλιεργήσει τον συντονισμό των κινήσεών του, να α­σκή­σει τους μυς του και να αναπτυχθεί σωματικά.

9. Προάγει τη γλωσσική του εξέλιξη, χάρη στην επικοινωνία που έχει ενώ παίζει.

10. Του διδάσκει με ποιον τρόπο λειτουργούν ορισμένα πράγματα.

11. Ανοίγει τα φτερά της φαντασίας του. Μέσα από το παιχνίδι δε μαθαίνει μόνο, αλ­λά καλ­λι­ερ­γεί την παρατηρητικότητα, την αυτοσυγκέντρωση και την υπομονή του.

12. Το ενθαρρύνει να πειραματίζεται. Σύμφωνα με τους σύγχρονους παιδαγωγούς, η μάθηση εί­ναι πιο αποτελεσματική όταν στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή και στην εμπειρία με τα α­ντι­κεί­με­να. Έτσι το παιδί, που στη μικρή ηλικία έχει πολύ ξε­κά­θα­ρο μυαλό, εμπλουτίζει με ευ­κο­λί­α τις γνώσεις του. Άλλωστε, καθετί που μα­θαί­νει παίζοντας, μένει χαραγμένο στη μνήμη του.

13. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της νοημοσύνης του. Το βοηθά να καλλιεργήσει τη λο­γι­κο­μα­θη­μα­τι­κή και την αφαιρετική σκέψη, τη μνήμη αλλά και δεξιοτεχνίες του.

14. Του παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξει πνευματική ετοιμότητα, ε­φαρ­μό­ζο­ντας κανόνες.

15. Συντελεί στο να αποκτήσει έννοιες, οι οποίες αργότερα θα εξελιχθούν σε ι­κα­νό­τη­τες. Έχει βρε­θεί, για παράδειγμα, ότι τα αγόρια είναι καλύτερα στη γε­ω­με­τρί­α α­πό τα κορίτσια. Αυτό ο­φεί­λε­ται στον τρόπο που παίζουν: Το ποδόσφαιρο και τα άλ­λα αθλήματα στα οποία ε­πι­δί­δο­νται συνήθως σε γήπεδα και αλάνες τα βοηθούν να διαμορφώσουν τις έννοιες του χώρου και των διαστάσεών του.

16. Το βοηθά να αναπτυχθεί σύμφωνα με την προσωπικότητά του. Το παιδί θα δια­λέ­ξει το παι­χνί­δι που νομίζει ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις ι­κα­νό­τη­τές του.

17. Του προσφέρει την ευκαιρία να εκφράσει τα συναισθήματά του και να βρει δι­ε­ξό­δους στις ε­ντά­σεις του.

18. Βελτιώνει (όταν γίνεται στο ύπαιθρο) την υγεία και την ευρωστία του.

19. Του διδάσκει να φροντίζει τα πράγματά του και να τα συγυρίζει.

20. Ηρεμεί τους γονείς, γιατί ξέρουν ότι το παιδί τους είναι απασχολημένο δη­μι­ουρ­γι­κά.

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ (12/2000)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: παιχνίδι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου