2 Νοεμβρίου 2010

Διατροφικά πρότυπα

Οι μεγαλύτεροι μεγαλώσαμε βλέποντας καρτούν στην τηλεόραση που κα­τα­βρό­χθι­ζαν χά­μπουρ­γκερ (όπως ο Πόλντο στον Ποπάι) ή πίτσες (όπως τα Χε­λω­νο­νιν­τζά­κια). Σήμερα ό­μως οι ήρωες των κι­νουμένων σχεδίων και των παιδικών σειρών τρώ­νε πιο υγιεινά. Τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρ­κίας ολοένα και αυξάνονται και οι παραγωγοί πιέζονται από τις κυ­βερ­νή­σεις να εντάξουν στο με­νού των καρ­τούν φρούτα και λαχανικά και στη ζωή τους σω­μα­τι­κή δρα­στη­ρι­ό­τη­τα.

Ενδεικτικό είναι πως εδώ και μια πενταετία έχει μεγάλη τηλεθέαση σε πολλές χώ­ρες του κό­σμου μια ισλανδική παιδική σειρά με ήρωα τον Sportacus, ο οποίος πα­ρο­τρύ­νει τα παιδιά να τρώ­νε φρού­τα και λαχανικά.


Ωστόσο η διατροφολόγος κ. Κωσταλένια Καλλιανιώτη τονίζει: «Βέβαια δεν αρκεί να βλέ­πουν τα παιδιά τέτοια προγράμματα. Θα πρέπει και οι γονείς στο σπίτι να κα­τα­να­λώ­νουν α­νά­λο­γες τρο­φές».

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ (08.10.2009) / Μάνος Χαραλαμπάκης


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διατροφή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου