24 Ιουλίου 2011

Μια διαφορετική κακομεταχείριση

(είδηση του 2009)

Ο υστερικός υπερπροστατευτισμός μιας μητέρας προς το παιδί της φτάνει ξανά σε ι­τα­λι­κό δι­κα­στή­­ρ­ιο, αυτήν τη φορά εξαιτίας της άρνησης της γυναίκας να δώσει δι­καί­ω­μα ε­πι­σκέ­ψε­ων στον πατέρα του 12χρονου αγοριού με τον οποίο έχει πάρει δι­α­ζύ­γι­ο.

Η μητέρα και ο παππούς του παιδιού έχουν ήδη καταδικαστεί για κακομεταχείρισή του, όχι για­τί α­σκούσαν σωματική βία στον μικρό, αλλά γιατί του απαγόρευαν σχε­δόν τα πάντα. Το δι­κα­στή­ρι­ο δέ­χτηκε ότι συνιστά κακομεταχείριση το γεγονός ό­τι η μα­μά δεν επέτρεπε στο αγόρι να πηγαίνει που­θενά αλλού πέραν του σχολείου, αλλά και εκεί του απαγόρευε να παίρνει μέ­ρος στα πειράματα, να κάνει γυμναστική και να έ­χει επαφές με συμμαθητές του. Στη δι­κο­γρα­φί­α που δημοσιοποιήθηκε όλοι έ­μει­ναν ά­φω­νοι όταν άκουσαν πως η μητέρα έδινε στο παιδί το κολατσιό του κομμένο σε μπου­κιές!

Το αγόρι είχε ψυχοσωματικές δυσλειτουργίες και στα εννιά του χρόνια είχε κι­νη­τι­κό­τη­τα τρί­χρο­νου παιδιού. Ήταν βεβαίως και εξαιρετικά εσωστρεφές, χωρίς ε­πα­φή με το σχολικό πε­ρι­βάλ­λον, χωρίς φίλους και επικοινωνία.

Η μητέρα και ο παππούς είχαν καταδικαστεί το 2004 σε περίπου 1,5 χρόνο φυ­λά­κι­ση με α­να­στο­λή αλλά φαίνεται ότι στην πορεία δεν έβαλαν μυαλό. Ο πατέρας του παι­διού, που ζει σε άλ­λη πόλη της Ιταλίας, επανέρχεται δικαστικά διεκδικώντας να βλέ­πει το παιδί του, ε­πι­δι­ώ­κο­ντας να το βοη­θήσει να βρει τη χαμένη του ι­σορ­ρο­πί­α, αυ­τήν που του στέρησε ο υ­περ­προ­στα­τευ­τι­σμός της μητέ­ρας...

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (15.10.2009) / Έρση Βατού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου