4 Ιανουαρίου 2011

Επιλέγοντας παιδικά στην τηλεόραση

Η αξιολόγηση και επιλογή ενός τηλεοπτικού παιδικού προγράμματος πρέπει να στηρίζεται στα ακό­λουθα χαρακτηριστικά:

1. Δεν υπάρχει βία. Πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά μιμούνται συμπεριφορές πριν ακόμη μπορέ­σουν να μιλήσουν.

2. Ο «δυνατός» δεν είναι πάντοτε ο καλύτερος, ούτε αυτός που κερδίζει συνεχώς. Σε αντίθετη περί­πτωση προωθούνται λανθασμένα στερεότυπα και επηρεάζεται πολύ αρνητικά η ψυχολογία των παι­διών –και των «δυνατών», που εξασκούν αυτό που βλέπουν, και των «αδύναμων», που νιώθουν μει­ονεκτικά.

3. Δεν τρομάζει τα παιδιά.

4. Είναι κατάλληλο για το αναπτυξιακό στάδιό τους· τα παιδιά καταλαβαίνουν τι βλέπουν.

5. Είναι βασισμένο στην ελληνική πραγματικότητα αλλά και στην πραγματικότητα γενικότερα. Είναι γεγονός ότι τα παιδιά, μέχρι μια ηλικία, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το πραγματικό από το φαντα­στικό.

6. Διευρύνει τους ορίζοντες των παιδιών. Για παράδειγμα, αναφέρεται σε σχέσεις μεταξύ των αν­θρώπων, σε άλλες χώρες, σε άλλους πολιτισμούς.

7. Βασίζεται σε αξίες όπως η οικογένεια, η φιλία, η συνεργατικότητα, η ειλικρίνεια.

8. Προάγει τη δημιουργική σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

9. Δίνει κίνητρο για δημιουργική απασχόληση (κατασκευές, ζωγραφική) ή για τραγούδι και κινητι­κές δραστηριότητες.

10. Κάνει τα παιδιά να γελάνε!


► ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (14.11.2009)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου