20 Απριλίου 2011

Μικρές ιστορίες για ασφαλές διαδίκτυο

Το e-yliko.gr είναι η επίσημη δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας. Σε ειδική ενότη­τα περιλαμβάνει τέσσερις μικρές ιστορίες που θυμίζουν κόμικς. Σκοπός τους είναι να ενημερώσουν τους μαθητές σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, ενώ υπάρχουν επίσης ασκήσεις και θέματα για συζήτηση.

Α. Ιστορίες για παιδιά 7-12 ετών

● «Το Απέραντο Δάσος» διηγείται την ιστορία του εννιάχρονου Νικόλα που μαθαίνει πώς να χρησι­μοποιεί τον υπολογιστή και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η ιστορία, μεταξύ άλλων, εξηγεί στους α­ναγνώστες τι είναι το διαδίκτυο και τι μπορούν να κάνουν εκεί. Συγχρόνως οι αναγνώστες μαθαί­νουν ότι το διαδίκτυο περιέχει και κακά πράγματα και ότι πρέπει να προστατεύονται από αυτά.
(Η ιστορία παρουσιάζεται στο παιδικό μας ιστολόγιο εδώ)

● «Οι καινούργιοι φίλοι της Άννας» είναι η συνέχεια της ιστορίας του «Απέραντου Δάσους» και πρωταγωνίστρια είναι η ξαδελφούλα του Νικόλα, η Άννα. Γίνεται αναφορά στον δημόσιο χαρακτή­ρα του διαδικτύου, τους ορθούς κανόνες συμπεριφοράς, τη δημοσίευση φωτογραφιών και τα πνευ­ματικά δικαιώματα.

Β. Ιστορίες για παιδιά 13-16 ετών

● Η ιστορία με τίτλο η «Ομάδα της Ρώμης» αρχίζει όταν η Έμμα, που συμμετέχει στη θεατρική ομά­δα του σχολείου, παίρνει ένα θεατρικό έργο από έναν άγνωστο με τον οποίον συνομιλεί ηλεκτρονι­κά. Γίνεται αναφορά στα πνευματικά δικαιώματα, την προστασία των υπολογιστών και τη σημασία της χρήσης των κωδικών πρόσβασης.

● Η ιστορία «Προβλήματα και Περιστατικά» περιλαμβάνει σύντομες ιστορίες που αναφέρονται στην ορθότητα των πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο, σε θέματα υπευθυνότητας κατά τη δη­μοσίευση φωτογραφιών και κειμένου, στη γνωριμία με άλλους μέσω διαδικτύου και στα διομότιμα δίκτυα.

Γ. Κουίζ

Η αξιολόγηση των γνώσεων που αποκομίζει κανείς είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ένα χρήσιμο «διαγώ­νισμα» που αφορά τις προαναφερθείσες ιστορίες βρίσκεται εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου