1 Απριλίου 2018

Πώς να μεγαλώσετε ένα αγόρι
που θα σέβεται τις γυναίκες

Πώς μπορούμε να μάθουμε το αγόρι μας να σέβεται τις γυναίκες; Τι μηνύματα θέλουμε να του περάσουμε, ώστε να εξασφαλίσουμε την προοπτική ενός άντρα που θα αντιμετωπίζει το γυ­ναι­κεί­ο φύλο με εκτίμηση; Η ψυχολόγος κ. Αθανασιάδου Μαρία γράφει χαρακτηριστικά:

«Είναι πολλά τα περιστατικά ενήλικων ανδρών που ασκούν λεκτική, σωματική και σε­ξου­α­λι­κή κακοποίηση εις βάρος των γυναικών: Εργοδότες που χρησιμοποιούν τη θέση τους και πα­ρε­νο­χλούν ερωτικά τις υφισταμένες τους, σύντροφοι που σηκώνουν χέρι στη γυναίκα τους ε­πει­δή δεν μπορούν να ελέγξουν το συναίσθημα του θυμού τους, σεξουαλικά διεστραμμένοι ά­ντρες που επιλέγουν τον βιασμό για να ικανοποιήσουν τις αρρωστημένες τους επιθυμίες. Και αυτά είναι μόνο οι ακραίες αντιδράσεις. Στην καθημερινότητα συναντάμε γύρω μας αν­θρώ­πους που μέσα από τη συμπεριφορά τους αναδεικνύουν συνεχώς την έλλειψη σε­βα­σμού που υπάρχει ως προς το γυναικείο φύλο και την πλήρη υποτίμηση αυτού.

»Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι συγκεκριμένοι ενήλικοι άντρες ήταν κάποτε παιδιά. Με­γά­λω­σαν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο προφανώς δεν υπήρξαν ούτε πα­ρα­δείγ­μα­τα α­νά­λο­γου σεβασμού ούτε κατάλληλα μαθήματα εκ μέρους των γονέων. Δε γί­νε­ται ένα αγόρι πέ­ντε ετών να βλέπει τον πατέρα του να βρίζει υποτιμητικά τη μητέρα του και να α­ντι­με­τω­πί­ζει τις γυ­ναί­κες, γενικότερα, ως εργαλεία σεξουαλικής ηδονής και αυτό το παιδί να γίνει αρ­γό­τε­ρα έ­νας άντρας που θα εκτιμήσει τη σύντροφό του πέρα από το ωραίο σώμα της και τη δυ­να­τό­τη­τα να γίνεται σάκος του μποξ στα νεύρα του».


Η κ. Αθανασιάδου δίνει συγκεκριμένες συμβουλές για αυτό το μάθημα ζωής που κάθε γονιός ο­φεί­λει να δώσει:

1. Θέλω το αγόρι μου να παρακολουθεί ένα υγιές πρότυπο άντρα μέσα στο σπίτι. Ο μπα­μπάς, ο παππούς, ο θείος, ο φίλος, άντρες που είναι σημαντικά πρόσωπα της οι­κο­γέ­νει­ας, μπο­ρούν να αποτελέσουν καλά παραδείγματα. Η στάση τους απέναντι στη γυναίκα πρέπει να ενέχει εκτίμηση και αναγνώριση.

2. Θέλω το αγόρι μου να καταλάβει ότι το σωματικό εκτόπισμα και η δύναμή του δεν το κα­θι­στούν ελεύθερο να τα χρησιμοποιεί ως εργαλείο υποταγής των αδυνάτων. Είναι καλό να μά­θει πως και οι λέξεις έχουν δύναμη, πώς όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα έχουν και θε­ρα­πευ­τι­κή αξία, ενώ με τα επιχειρήματά του θα μπορεί να βάζει οποιονδήποτε στη θέση του. Ό­ταν αδικείται θα πρέπει να υπερασπίζεται τον εαυτό του χωρίς να επιδιώκει την κα­θή­λω­ση του άλλου.

3. Θέλω το αγόρι μου να μην αξιολογεί μια γυναίκα μόνο μέσα από την εμφάνισή της, αλλά να κοιτάει και τον εσωτερικό της κόσμο, την προσωπικότητά της. Πέρα από ένα καλ­λί­γραμ­μο σώμα και ένα όμορφο παρουσιαστικό, επιθυμώ να μάθω στο αγόρι μου τη ση­μα­ντι­κό­τη­τα αξιών όπως είναι η ειλικρίνεια, η ευγένεια, η δημιουργικότητα, η εξυπνάδα, η κα­λο­σύ­νη κ.ο.κ.

4. Θέλω το αγόρι μου να μάθει να είναι ευγνώμων και να λέει ευχαριστώ ακόμη και για μι­κρά πράγ­μα­τα. Είναι πολύ σημαντικό να εκτιμά την όποια προσφορά της γυναίκας και να μην την υποτιμά, ακόμη κι αν εκείνη δεν εργάζεται ή δε διαθέτει ένα ανεβασμένο μορφωτικό ή κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κό επίπεδο. Και μια νοικοκυρά εργάζεται και αυτό που παρέχει στο σπίτι της είναι πολύτιμο και καθόλου αυτονόητο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την προσωπική τους α­ξί­α. Αυτή δεν περιορίζεται στο χρήμα ή σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

5. Θέλω το αγόρι μου να μάθει να ακούει σε μια συζήτηση και να εκφράζει τα συ­ναι­σθή­μα­τά του. Αυτό είναι κάτι που θα το βοηθήσει στην επικοινωνία, θα αποκτήσει εν­συ­ναί­σθη­ση και σε­βα­σμό στη διαφορετική άποψη. Δεν πρέπει να απειλείται όταν υπάρχει διαφωνία· στό­χος του πρέπει να είναι πάντα η εύρεση μιας κοινής πορείας και όχι η διάλυση.

6. Θέλω το αγόρι μου να μη φοβάται να έχει ευαισθησίες. Η ευαισθησία θα το κάνει να έρ­χε­ται σε επαφή με τα συναισθήματα της γυναίκας, δε θα είναι σκληρός και άκαμπτος, θα μπο­ρεί να καλλιεργεί μέσα του την ανάγκη της κατανόησης και της συμπόνιας, πάντα βέ­βαι­α με ο­ρι­ο­θέ­τη­ση και με την κατάλληλη προστασία και του ίδιου του εαυτού του.

7. Θέλω το αγόρι μου να μπορεί να είναι μέλος μιας ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι θα μάθει να μην κοιτάει μόνο την πάρτη του αλλά και τις ανάγκες και τις επιθυμίες των άλλων. Θα μάθει πως δεν περιστρέφεται ο κόσμος γύρω από αυτόν.

8. Θέλω το αγόρι μου να μάθει ότι μόνο δύναμη δηλώνει για τον άντρα το να φροντίζει τη γυ­ναί­κα του. Η φροντίδα προς τη γυναίκα δεν ταυτίζεται με αδυναμία ή έλλειψη αρ­ρε­νω­πό­τη­τας. Ο άντρας που μπαίνει στη θέση μιας γυναίκας για να σκεφθεί τι της αρέσει, τι την ευ­χα­ρι­στεί, είναι αρκετά έξυπνος. Και το κυριότερο που θέλω να μάθει το αγόρι μου είναι πως τις πιο πολλές φορές αρκεί μια ζεστή και μεγάλη αγκαλιά για να νιώσει η γυναίκα γλυκά προς το πρό­σω­πό του.

9. Θέλω το αγόρι μου να μάθει να βοηθά στις δουλειές του σπιτιού. Το νοικοκυριό δεν είναι κλη­ρο­νο­μι­κή υποχρέωση της γυναίκας. Το να αναλαμβάνει κάποιες δουλειές μέσα στο σπίτι δη­λώ­νει στοργή, τρυφερότητα και κατανόηση στον πολλαπλό ρόλο που έχει εκείνη μέσα σε μια οικογένεια.

10. Θέλω το αγόρι μου να μάθει να αγαπάει τη δέσμευση και να την καλλιεργεί. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως δεν υπάρχει λόγος να φοβάται την απώλεια της ελευθερίας του στο πλαίσιο μιας σχέσης. Το να είναι πιστός δηλώνει σεβασμό απέναντι στον εαυτό του και φυσικά α­πέ­να­ντι στη γυναίκα με την οποία σχετίζεται. Η σχέση δε συνεπάγεται τον εγκλωβισμό και τη στέ­ρη­ση του όποιου δικαιώματος έχουμε ως άνθρωποι. Ίσα ίσα, είναι καλό να ενισχύει ένα α­γό­ρι την προσωπική εξέλιξη μιας γυναίκας σε κάθε επίπεδο και αυτό να ισχύει και α­ντι­στρό­φως.

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΧΑΜΟΜΗΛΑΚΙ (16.01.2018) ● ΕΙΚΟΝΑ: www.infokids.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: σεξουαλική αγωγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου