22 Ιανουαρίου 2017

Είχε κακοποιηθεί ως παιδί και έπραξε το ίδιο

Είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρο, αλλά η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε φορά που έρ­χε­ται στο φως μια υπόθεση κακοποίησης παιδιού. Οι άνθρωποι στο «Χαμόγελο του Παι­διού», έχοντας ε­νη­με­ρω­θεί για τα στοιχεία του περιστατικού, ξεφυλλίζουν τα αρ­χεί­α τους για τυχόν κα­ταγ­γε­λί­ες σε σχέση με το συγκεκριμένο οικογενειακό πε­ρι­βάλ­λον. Μήπως είχαν δεχθεί καταγγελία για κακοποίηση του παι­διού στο πα­ρελ­θόν, αλ­λά οι Αρχές είχαν κωλυσιεργήσει; Μήπως θα μπο­ρού­σε η τραγική κατά­λη­­ξη να εί­χε αποφευχθεί;


Προχθές (10.01.2017) η αναζήτηση αυτή κατέληξε σε μια συγκλονιστική α­πο­κά­λυ­ψη. Το «Χα­μό­γε­λο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για μια τραγική υπόθεση κα­κο­ποί­η­σης. Ένα α­γο­ρά­κι μόλις 2,5 ε­τών από τη Σκάλα Λακωνίας είχε μεταφερθεί ε­σπευ­σμέ­να στο Παναρκαδικό Νο­σο­κο­μεί­ο Τρίπολης με σοβαρές κρα­νι­ο­ε­γκε­φα­λι­κές κα­κώ­σεις και μώλωπες. Οι γιατροί, ε­κτι­μώ­ντας την κατάστασή του, έ­κριναν ότι έ­πρε­πε να διακομιστεί επειγόντως στο Νο­σο­κο­μεί­ο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Εκεί νο­ση­­λεύ­ε­ται μέχρι σήμερα σε κρίσιμη κατάσταση στη μο­νά­δα εντατικής θεραπείας. Το παι­δί φέ­ρε­ται να έχει πέσει θύμα κακοποίησης της 23χρονης μη­τέ­ρας του και του 54χρο­νου συντρόφου της, οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον ει­σαγ­γε­λέ­α με την κατηγορία της κακοποίησης α­νη­λί­κου.

Αμέσως το «Χαμόγελο του Παιδιού» δήλωσε διαθεσιμότητα για παροχή βοήθειας στο παιδί. Πα­ράλ­­λη­λα έλεγξε εάν η οικογένεια είχε απασχολήσει την οργάνωση στο πα­ρελ­θόν. Τότε βρέ­θη­κε ότι το 2006 είχε υπάρξει ανώνυμη καταγγελία από ευ­αι­σθη­το­ποι­η­μέ­νο πολίτη στην «Ε­θνι­κή Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056» για την κακοποίηση και παραμέληση μιας 11χρονης από τον ίδιο της τον πα­τέ­ρα σε πε­ρι­ο­χή της Λακωνίας. Είχαν ενημερωθεί οι αρ­μό­δι­ες κοινωνικές υ­πη­ρε­σί­ες και οι αρ­χές της περιοχής, όμως τελικά το κοριτσάκι δεν α­πο­μα­κρύν­θη­κε από το α­κα­τάλ­λη­λο περιβάλ­λον όπου ζούσε. Εκείνη η 11χρονη, σύμφωνα με το «Χα­μό­γε­λο του Παι­διού», είναι η 23χρονη μητέ­ρα που φέρεται να κακοποίησε το δικό της παι­δί.

Θα είχε συμβεί ό,τι συνέβη εάν τότε το κορίτσι είχε απομακρυνθεί από την οι­κο­γέ­νει­ά της και εί­χε μεγαλώσει σε ασφαλές περιβάλλον; «Κανείς δεν μπορεί να ξέ­ρει», α­να­φέ­ρουν από την ορ­γά­νω­ση. Το ερώτημα όμως αρκεί.

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (12.01.2017) / Λίνα Γιάνναρου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: