20 Φεβρουαρίου 2011

Παιδική κακοποίηση (6)

Από «Το χαμομηλάκι»

[ Παιδική εργασία ]


ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ

12 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της παιδικής εργασίας

Η κλεμμένη παιδική ηλικία: Παιδιά εργάτες: 175 εκατομμύρια – Παιδιά σκλάβοι: 4 ε­κα­τομ­μύ­ρι­α

Η παιδική εκμετάλλευση είναι μια έννοια που συνδέεται στη χώρα μας με την παι­δι­κή ερ­γα­σί­α αλλά και με την παιδική πορνεία. Οι επτά στους εκατό Έλληνες δή­λω­σαν ότι έχουν υ­πό­ψη τους κά­ποιο ή κάποια παιδιά που είχαν πέσει θύματα εκ­με­τάλ­λευ­σης.

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο και μάλιστα την υ­πο­χρε­ω­τι­κή εκ­παίδευση.

Τα στοιχεία για την παιδική εργασία που αναφέρονται δεν αντικατοπτρίζουν την πραγ­μα­τι­κή ει­κό­­να, καθώς δεν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση του φαι­νο­μέ­νου στην πλειοψηφία των κρα­τών, όπως και στη χώρα μας. Άλλωστε, οι αριθμοί δε θα μπορούσαν να είναι α­κρι­βείς όταν καταμε­τρούν παιδικές ψυχικές «πληγές».

Τις περισσότερες, μάλιστα, φορές υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι γονείς, όπως ε­πι­βε­βαι­ώ­νει και το «Χα­­μό­γε­λο του Παιδιού». Γονείς, για τους οποίους η τιμωρία δεν ήρ­θε ποτέ.

Παιδική εργασία, ο καθρέφτης μιας αδιάφορης κοινωνίας...

Όταν Άγγελοι κλαίνε το χάραμα,
είναι που ξυπνούν παιδιά για τη δουλειά
(σκλάβοι-παιδιά εκατομμύρια τέσσερα),
κι εμείς αδιαφορούμε.

Όταν Άγγελοι κλαίν’ την αυγή,
είναι που παιδιά δε θα παίξουν και σήμερα,
δε θα πάνε σκολειό,
δε θα γελάσουν αμέριμνα.

Πέτρες θα σπάσουν, χαλιά θα υφάνουν, καφέ θα μαζέψουν,
μπάλες και ό,τι άλλο θα κατασκευάσουν,
παιδάκια-σκλάβοι του 2009,
όνειδος και απέραντη αισχύνη μας.


ΠΗΓΗ: hamomilaki.blogspot.gr (12.06.2009)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου