29 Αυγούστου 2010

Αν…

Ποίημα του Ronald Russel


Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κριτική, μαθαίνει να κατακρίνει.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα, μαθαίνει να καβγαδίζει.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνεία, μαθαίνει να είναι ντρο­πα­λό.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή, μαθαίνει να αισθάνεται έ­νο­χο.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση, μαθαίνει να είναι υ­πο­μο­νε­τι­κό.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ενθάρρυνση, μαθαίνει να έχει ε­μπι­στο­σύ­νη.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο, μαθαίνει να εκτιμά.
Αν ένα παιδί ζει μέσα σε ασφάλεια, μαθαίνει να πιστεύει.
Αν ένα παιδί ζει μέσα σε επιδοκιμασία, μαθαίνει να έχει αυ­το­ε­κτί­μη­ση.

Αν ένα παιδί ζει μέσα σε παραδοχή και φιλία, μαθαίνει να βρί­σκει την α­γά­πη μέσα στον κόσμο.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διαπαιδαγώγηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου