15 Ιουλίου 2011

Η εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού

(ωτορινολαρυγγολόγος, Ευρωκλινική Παίδων)

Τα παιδιά αντιδρούν στους ήχους του περιβάλλοντος από την πρώτη στιγμή της γέν­νη­σής τους. Οι γονείς πρέπει να μιλούν στα μωρά, διότι έτσι διευκολύνουν ση­μα­ντι­κά τη σωστή α­νά­πτυ­ξη του λό­γου και της ομιλίας τους.


Ας δούμε όμως τα διάφορα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης και της κατανόησης του λόγου α­πό τα μωρά:

Γέννηση. Το μωρό παρακολουθεί αυτόν που του μιλάει και τρομάζει/ξυπνάει με τους δυ­να­τούς θορύβους. Επίσης παράγει ήχους (α-α-α, γ-γ-γ).

3 μηνών. Προσπαθεί να εντοπίσει την πηγή του ήχου, διακόπτει μια δρα­στη­ρι­ό­τη­τα όταν α­κού­ει έναν ήχο και αναγνωρίζει τη φωνή της μητέρας του. Το κλάμα δι­α­φέ­ρει ανάλογα με τις α­νά­γκες του, ενώ επαναλαμβάνει κάποιους ήχους.

6 μηνών. Ανταποκρίνεται στο «ναι» και στο «όχι», παρατηρεί τις πηγές των ήχων (π.χ. το πλυ­ντή­ρι­ο ή τη φωνή του σκύλου), ενώ παράγει ήχους με μουσική απήχηση και προσπαθεί να πει δια­φορετικούς φθόγγους (π, μ, μπ). Οι επαναλαμβανόμενες συλ­λα­βές μοιάζουν πιο πο­λύ με ομιλία και οι γονείς ακούνε το «μα-μά» ή το «μπα-μπά».

9-12 μηνών. Αρχίζει να κατανοεί απλές εντολές, όπως «έλα εδώ», και προσέχει ό­ταν α­κού­ει συ­ζη­τή­σεις. Αναγνωρίζει τα ονόματα κοινών αντικειμένων, όπως «πο­τή­ρι» και «πα­πού­τσι». Λέ­ει δύο ή τρεις λέξεις, όχι υποχρεωτικά καθαρά, και χρη­σι­μο­ποι­εί ήχους για να τρα­βή­ξει την προ­σο­χή των γύρω του.

18-24 μηνών. Δείχνει τις εικόνες σε ένα βιβλίο όταν του διαβάζουν, δείχνει μέρη του σώ­μα­τος και υπακούει σε πιο σύνθετες εντολές («βάλε την μπάλα στο τρα­πέ­ζι»). Βάζει μαζί δυο τρεις λέξεις για να εκφραστεί ή να ρωτήσει.

30 μηνών έως 4 ετών. Κατανοεί εύκολα κάποια ομιλία, αναγνωρίζει τρία τέσ­σε­ρα χρώ­­μα­­τα και παρακολουθεί τηλεόραση στην ίδια ένταση με τα άλλα άτομα της οι­κο­γέ­νει­ας. Ξε­χω­ρί­ζει σωστά τους διαφορετικούς ήχους, όπως το κουδούνι της πόρ­τας ή το γάβγισμα του σκύ­λου. Λέει το όνομά του και την ηλικία του, σχη­μα­τί­ζει προ­τά­σεις δύο τριών λέξεων, κάνει ε­ρω­τή­σεις με τις λέξεις «για­τί» και «τι», λέ­ει α­ντι­κεί­με­να με το όνομά τους. Προφέρει σωστά ό­λα τα σύμφωνα εκτός από το ρο, το σίγ­μα και το λάμδα και λέει λέξεις στον πληθυντικό.

Με τον δικό του ρυθμό

Κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Μπορεί ανάμεσα σε δυο συ­νο­μή­λι­κα παι­διά το ένα να προφέρει λεξούλες και το άλλο όχι.

Οι λόγοι για τους οποίους κάποια παιδιά καθυστερούν είναι συνήθως οι εξής:
● Δεν αισθάνονται την ανάγκη να το κάνουν, καθώς οι γονείς ανταποκρίνονται σε ό­λα ό­σα χρει­ά­ζο­νται.
● Βρίσκονται σε δίγλωσσο περιβάλλον.
● Παίζει ρόλο το φύλο τους (τα αγόρια καθυστερούν σε σχέση με τα κορίτσια).
● Είναι δευτερότοκα.
● Οι γονείς τους είναι απασχολημένοι με υποχρεώσεις και άλλες ανάγκες.

Παρατηρούνται, όμως, και περιπτώσεις όπου υπάρχει αδιάγνωστη βαρηκοΐα είτε α­πό υ­πο­τρο­πι­ά­ζου­σες λοιμώξεις των αφτιών είτε από κάποια πάθηση στο ε­σω­τε­ρι­κό αφτί (στον κο­χλία ή στο α­κουστικό νεύρο).

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (09.07.2011) ● ΕΙΚΟΝΑ: rosiana.ua
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: