15 Ιουλίου 2011

Η εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού

(ωτορινολαρυγγολόγος, Ευρωκλινική Παίδων)

Τα παιδιά αντιδρούν στους ήχους του περιβάλλοντος από την πρώτη στιγμή της γέννησής τους. Οι γονείς πρέπει να μιλούν στα μωρά, διότι έτσι διευκολύνουν σημαντικά τη σωστή α­νά­πτυ­ξη του λό­γου και της ομιλίας τους.


Ας δούμε όμως τα διάφορα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης και της κατανόησης του λόγου α­πό τα μωρά:

Γέννηση. Το μωρό παρακολουθεί αυτόν που του μιλάει και τρομάζει/ξυπνάει με τους δυ­να­τούς θορύβους. Επίσης παράγει ήχους (α-α-α, γ-γ-γ).

3 μηνών. Προσπαθεί να εντοπίσει την πηγή του ήχου, διακόπτει μια δραστηριότητα όταν α­κού­ει έναν ήχο και αναγνωρίζει τη φωνή της μητέρας του. Το κλάμα διαφέρει ανάλογα με τις α­νά­γκες του, ενώ επαναλαμβάνει κάποιους ήχους.

6 μηνών. Ανταποκρίνεται στο «ναι» και στο «όχι», παρατηρεί τις πηγές των ήχων (π.χ. το πλυ­ντή­ρι­ο ή τη φωνή του σκύλου), ενώ παράγει ήχους με μουσική απήχηση και προσπαθεί να πει δια­φορετικούς φθόγγους (π, μ, μπ). Οι επαναλαμβανόμενες συλλαβές μοιάζουν πιο πο­λύ με ομιλία και οι γονείς ακούνε το «μα-μά» ή το «μπα-μπά».

9-12 μηνών. Αρχίζει να κατανοεί απλές εντολές, όπως «έλα εδώ», και προσέχει όταν α­κού­ει συ­ζη­τή­σεις. Αναγνωρίζει τα ονόματα κοινών αντικειμένων, όπως «ποτήρι» και «πα­πού­τσι». Λέ­ει δύο ή τρεις λέξεις, όχι υποχρεωτικά καθαρά, και χρησιμοποιεί ήχους για να τρα­βή­ξει την προ­σο­χή των γύρω του.

18-24 μηνών. Δείχνει τις εικόνες σε ένα βιβλίο όταν του διαβάζουν, δείχνει μέρη του σώ­μα­τος και υπακούει σε πιο σύνθετες εντολές («βάλε την μπάλα στο τραπέζι»). Βάζει μαζί δυο τρεις λέξεις για να εκφραστεί ή να ρωτήσει.

30 μηνών έως 4 ετών. Κατανοεί εύκολα κάποια ομιλία, αναγνωρίζει τρία τέσσερα χρώ­μα­τα και παρακολουθεί τηλεόραση στην ίδια ένταση με τα άλλα άτομα της οικογένειας. Ξε­χω­ρί­ζει σωστά τους διαφορετικούς ήχους, όπως το κουδούνι της πόρτας ή το γάβγισμα του σκύ­λου. Λέει το όνομά του και την ηλικία του, σχηματίζει προτάσεις δύο τριών λέξεων, κάνει ε­ρω­τή­σεις με τις λέξεις «για­τί» και «τι», λέει αντικείμενα με το όνομά τους. Προφέρει σωστά ό­λα τα σύμφωνα εκτός από το ρο, το σίγμα και το λάμδα και λέει λέξεις στον πληθυντικό.

Με τον δικό του ρυθμό

Κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Μπορεί ανάμεσα σε δυο συνομήλικα παιδιά το ένα να προφέρει λεξούλες και το άλλο όχι.

Οι λόγοι για τους οποίους κάποια παιδιά καθυστερούν είναι συνήθως οι εξής:
● Δεν αισθάνονται την ανάγκη να το κάνουν, καθώς οι γονείς ανταποκρίνονται σε όλα όσα χρει­ά­ζο­νται.
● Βρίσκονται σε δίγλωσσο περιβάλλον.
● Παίζει ρόλο το φύλο τους (τα αγόρια καθυστερούν σε σχέση με τα κορίτσια).
● Είναι δευτερότοκα.
● Οι γονείς τους είναι απασχολημένοι με υποχρεώσεις και άλλες ανάγκες.

Παρατηρούνται, όμως, και περιπτώσεις όπου υπάρχει αδιάγνωστη βαρηκοΐα είτε από υ­πο­τρο­πι­ά­ζου­σες λοιμώξεις των αφτιών είτε από κάποια πάθηση στο εσωτερικό αφτί (στον κο­χλία ή στο α­κουστικό νεύρο).

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (09.07.2011) ● ΕΙΚΟΝΑ: rosiana.ua


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: στάδια ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου