27 Οκτωβρίου 2010

Καλοί τρόποι στο διαδίκτυο

Από το Safer Internet

Όπως στην καθημερινή ζωή, έτσι και σε όλο το διαδίκτυο υπάρχουν κανόνες συμπεριφοράς που δεν πρέπει να αγνοούμε. Καλό είναι να τους θυμόμαστε:

1. Δε γράφουμε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα όταν στέλνουμε ηλεκτρονικό μήνυμα ή όταν κά­νου­με chat. Τα κεφαλαία ισοδυναμούν με φωνές. Δεν το κάνουμε, εκτός κι αν είναι πραγ­μα­τι­κά α­πα­ραί­τη­το.

2. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με μεγάλα αρχεία θα μπορούσε να εμποδίσει ή να ε­πι­βρα­­δύ­νει σημαντικά την παραλαβή αλληλογραφίας του παραλήπτη. Τον ενημερώνουμε, λοι­πόν, πριν στείλουμε ένα τέτοιο μήνυμα.

3. Δε στέλνουμε ηλεκτρονικά μηνύματα spam. Κάτι τέτοιο απαγορεύεται αλλά είναι και πολύ ε­νο­­χλη­τι­κό.

4. Εάν στέλνουμε το ίδιο μήνυμα σε διαφορετικούς ανθρώπους, που δεν ξέρουν ο ένας τον άλ­λο, πρέπει να βάζουμε όλες τις διευθύνσεις τους στο πεδίο «BCC» (κρυμμένο αντίγραφο), για να απο­φύγουμε τη δημοσίευση της διεύθυνσης του κάθε παραλήπτη στους άλλους.

5. Συγχωρούμε ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη, ακόμα και «χαζές» (κατά την κρίση μας) ε­ρω­τή­­σεις που κάνουν οι φίλοι μας όταν μας στέλνουν e-mail ή όταν κάνουμε chat και δεν τους προ­σβάλλουμε δημόσια. Όλοι ήμασταν κάποτε «πρωτάρηδες» στο διαδίκτυο και όλοι έ­χου­με κάνει κά­ποιο λάθος στο παρελθόν.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κείμενα για παιδιά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου