20 Ιουνίου 2015

Κατ’ οίκον εργασίες

Οι κατ’ οίκον εργασίες είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πατήστε στην εικόνα και δείτε τις σχε­τι­κές ε­γκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας σε μια καλαίσθητη διαδραστική παρουσίαση:


Στο τέλος της παρουσίασης, με μπλε γράμματα στην περίληψη, γίνεται παραπομπή σε δύο πιο ε­ξει­δικευμένες παρουσιάσεις. Μπορείτε να τις δείτε απευθείας εδώ και εδώ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: mcsotos.wordpress.com (15.11.2012)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:
1ο μέρος: Πρώτη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (2003)
2ο μέρος: Δεύτερη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (2005)
3ο μέρος: Τρίτη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (2011)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου