31 Μαΐου 2015

Ο σκοπός του σχολείου…

(παιδαγωγός, 1888-1932)

Σκοπός του σχολείου δεν είναι –δεν πρέπει να είναι– το σοφό παιδί, αλλά το ευτυχισμένο παι­δί. Κι αυτό το παιδί μόνο μέσα σε ένα δραστικό κι όχι σκυθρωπό σχολείο μπορεί να ο­λο­κλη­ρω­θεί. Η αξία του ανθρώπου δε βρίσκεται στις γνώσεις, αλλά στην ισχυρή βούληση, στην ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη προσω­πικότητα, στην πνευματική καλλιέργεια, στη δημιουργία πλούσιας συ­ναι­σθη­μα­τι­κής ζωής, στη μέ­θεξή του στην κοινωνική ζωή.

Οι ψυχές του δασκάλου και του παιδιού βρίσκονται πέρα και πάνω από τη μέθοδο. Όταν αυ­τές επι­κοινωνούν, βρίσκουν τη μέθοδο. Διαφορετικά, κι ολόκληρο τον γνωστικό ουρανό να κα­τε­βά­ζει ο δάσκαλος, είναι καταδικασμένος σε αποτυχία. Άλλωστε, για τον καλλιτέχνη δά­σκα­λο ισχύουν οι νόμοι της τέχνης, της δημιουργίας, της φυσικότητας, της εσωτερικής δι­ά­θε­σης. Αυτοί είναι που του ανοίγουν τον δρόμο.

ΠΗΓΗ: blogs.sch.gr/41dimat/ (31.05.2015)

2 σχόλια:

hamomilaki. Gr είπε...

«Σκοπός του σχολείου δεν είναι το σοφό παιδί, αλλά το ευτυχισμένο παιδί.»

Μακάρι όλοι οι δάσκαλοι να έβλεπαν έτσι το σχολείο ...

δάσκαλος98 είπε...

Γεια σου, χαμομηλάκι μου! :D

Δημοσίευση σχολίου