25 Μαΐου 2015

Αντηλιακή προστασία... μηδέν

Λανθασμένη η συμπεριφορά των Ελληνόπουλων
κατά την έκθεσή τους στον ήλιο

Τρία στα δέκα δε χρησιμοποιούν πάντα αντηλιακό και έξι στα δέκα δε φορούν πάντα καπέλο όταν κυκλοφορούν στον ήλιο. Σχεδόν τα μισά δε συνηθίζουν να κάθονται στη σκιά όταν βρίσκονται στην παραλία. Άλλωστε, ένα στα τρία δηλώνει ότι του αρέσει να έχει μαυρισμένο κορμί. Και σχεδόν έξι στα δέκα έχουν υποστεί ηλιακό έγκαυμα...

Αυτή η εικόνα λανθασμένης συμπεριφοράς κατά την έκθεση στον ήλιο απαντάται σε παιδιά ηλικίας 9-13 ετών στην ηλιόλουστη Ελλάδα. Και καταδεικνύει την ανάγκη για την «επιμόρφωση» των Ελ­λή­νων όσον αφορά τη σωστή τους σχέση με τον ήλιο από μικρή ηλικία. Η επιμόρφωση αυτή είναι ε­πι­τακτική με δεδομένο ότι η συχνότητα εμφάνισης δερματικών καρκίνων, σε παγκόσμιο επίπεδο, αυ­ξάνεται. Κάθε χρόνο παγκοσμίως καταγράφονται περισσότερα από δύο εκατομμύρια νέα πε­ρι­στα­τικά, εκ των οποίων τα 130.000 είναι μελάνωμα. Στην Ευρώπη προσβάλλονται από την α­σθέ­νει­α 12 γυναίκες και 6 άνδρες ανά 100.000 κατοίκους, ενώ η ετήσια αύξηση του αριθμού των νέων περι­πτώσεων φτάνει και το 8%. Η αύξηση των κρουσμάτων σχετίζεται με την αλλαγή στη συμπε­ρι­φο­ρά απέναντι στον ήλιο και κυρίως την ηλιοθεραπεία. Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες, τα δύο τρίτα των περιπτώσεων κακοήθους μελανώματος οφείλονται στην ηλιακή ακτινοβολία, ενώ ση­μα­ντικός παράγοντας για την εμφάνιση μελανώματος στην ενήλικη ζωή είναι τα ηλιακά εγκαύματα κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.


Όπως αναφέρει ο επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Κυριά­κος Σουλιώτης, «μέσα από πρόσφατες μελέτες σε παιδιά και εφήβους (στον νομό Κορινθίας) της επιστημονικής μας ομάδας στο πανεπιστήμιο, οι οποίες διεξήχθησαν έπειτα από πρωτοβουλία της δρος Μαρίας Σαρίδη, φαίνεται ότι οι γνώσεις τόσο των εφήβων 15-18 ετών όσο και των μαθητών μικρότερης ηλικίας για την αντηλιακή προστασία δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο.
● Χαρακτηριστικά, όσον αφορά στους εφήβους, μόνο το 37,9% γνωρίζει τι είναι το μελάνωμα και το 30% τι είναι η υπεριώδης ακτινοβολία, ενώ το 80% δε γνωρίζει ότι το ηλιακό έγκαυμα αποτελεί επι­βαρυντικό παράγοντα για την ανάπτυξη κακοήθους μελανώματος στο μέλλον». Αξίζει να ση­μει­ω­θεί ότι μόλις το 16% των εφήβων αναφέρει ότι ο ήλιος είναι το ίδιο επικίνδυνος τον χειμώνα και το κα­λοκαίρι.
● Αναφορικά με τη στάση των μικρότερων μαθητών (9-13 ετών) απέναντι στον ήλιο, το 72% των παιδιών λέει ότι χρησιμοποιεί πάντα αντηλιακό, αν και το 34,5% δε γνωρίζει τον δείκτη προ­στα­σί­ας που χρησιμοποιεί. Επίσης μόνο το 46% δηλώνει ότι συνηθίζει να προστατεύεται στη σκιά στην παρα­λία και μόνο το 40% φοράει πάντα καπέλο στον ήλιο.
● Ως απόλυτα λογική συνέπεια, το 42% των εφήβων και το 56% των μικρότερων μαθητών έχουν υ­ποστεί ηλιακό έγκαυμα.

Χρειάζονται συντονισμένες δράσεις

«Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η αντηλιακή προστασία αποτελεί έναν παραμελημένο τομέα, που ά­πτεται της αγωγής υγείας στην Ελλάδα σήμερα», τονίζει ο κ. Σουλιώτης. Και διευκρινίζει ότι «στα σχολεία παρατηρείται ότι δεν παρέχονται επαρκείς πληροφορίες σε κανένα επίπεδο εκπαίδευσης για την ηλιακή ακτινοβολία και τα μέτρα αντηλιακής προστασίας που πρέπει κάποιος να λαμβάνει. Έτσι, η λήψη αντηλιακής προστασίας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς επαφίεται στην καλή διάθεση και την πιθανή ορθή ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Κατά τη διάρκεια της γυμναστικής ή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, δεν υπάρχει σαφής οδηγία για συγκεκριμένα μέτρα (καπέλο, αντηλιακό κτλ.). Οι γονείς, πάλι, εφαρμόζουν κάποια μέτρα εφόσον είναι σωστά ενημερωμένοι και έχουν αποκτήσει κατάλληλη κουλτούρα και γνώση, λαμβάνοντας πληροφορίες κυρίως από τα ΜΜΕ». Σύμφωνα με τον κ. Σουλιώτη, η αντηλιακή προστασία είναι μια διαδικασία που πρέπει να ενταχθεί στην κουλτούρα όλων και να εφαρμόζεται από πολύ μικρή ηλικία. Όπως τονίζει, «ο σχε­διασμός και η ενεργοποίηση συντονισμένων και συστηματικών ενημερωτικών δράσεων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και σχολικής ζωής θα συντελέσει στη βελτίωση των γνώσεων και στην αλλαγή της στάσης».


► ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (16.05.2015), από την Πέννυ Μπουλούτζα.
► Μια σχετική συζήτηση με τα παιδιά μπορεί να ξεκινήσει και από αναρτήσεις του παιδικού μας ιστολογίου (στην ε­νότητα ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου