26 Οκτωβρίου 2011

Μικρή οθόνη, μεγάλη ζημιά

Κλειστή πρέπει να είναι η τηλεόραση στο σπίτι όταν μέσα σε αυτό ζουν παιδιά. Τελεία και παύ­λα. Έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς ανέφεραν ότι οι γονείς είναι καλό να πε­ρι­ο­ρί­σουν τον χρόνο που τα παιδιά τους παρακολουθούν τηλεόραση. Μια τελευταία όμως έρευνα, που πραγματοποίησε η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, καταλήγει στο συμπέρασμα ό­τι τα παιδιά δεν πρέπει να παρακολουθούν λεπτό τηλεόραση.

Φυσικά, τονίζει η ίδια έρευνα, η απαγόρευση δεν αφορά μόνο την τηλεόραση, αλλά και το σερ­φά­ρι­σμα στο διαδίκτυο και τα βίντεο γκέιμ. Επίσης προσθέτει ότι, προς αποφυγή πα­ρα­νόη­σης, δεν υ­πάρχει κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην τηλεόραση, όπως πολλοί θέ­λουν να υποστηρίζουν. Α­ντίθετα, καλύτερη εκπαίδευση από το δημιουργικό παιχνίδι και την επαφή με άλλους ανθρώπους δεν υπάρχει.

Πιο αυστηρή είναι η έρευνα όσον αφορά τα βρέφη και τα παιδιά ηλικίας μικρότερης των δύο ε­τών που παρακολουθούν τηλεόραση. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς είναι βέβαιο ότι με­γα­λώ­νουν παιδιά που θα έχουν πρόβλημα στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, στη συγκρότηση της σκέψης τους, στην ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης και κοινωνικοποίησης.

Απόσπαση προσοχής

Πολλά είναι τα νοικοκυριά που έχουν μόνιμα μια τηλεόραση αναμμένη μέσα στο σπίτι, α­νε­ξάρ­τη­τα αν παρακολουθεί κανείς. Αυτός ο συνεχόμενος ήχος είναι ό,τι πρέπει για να α­πο­σπά­ται η προσοχή και να μην υπάρχει ηρεμία στον χώρο.

Ο παιδίατρος δρ Μπράουν ανέφερε ότι «πριν από μία δεκαετία είχαμε παρακαλέσει τους γο­νείς να επιστήσουν την προσοχή στην πολύωρη έκθεση των παιδιών τους μπροστά στις ο­θό­νες. Φέτος προ­ειδοποιούμε ότι οι επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών είναι μεγάλες». Το­νί­ζει ακόμη ότι «μέσα σε έ­να σπίτι μπορεί να υπάρχουν και δέκα οθόνες (τηλεόραση, υ­πο­λο­γι­στές, iPad, smartphone), άρα και οι επιρροές είναι πολύ περισσότερες».

Επαφή με άλλους ανθρώπους

«Τα παιδιά μαθαίνουν σε λιγότερο χρόνο, και ευκολότερα, όταν έρχονται σε επαφή με άλλους αν­θρώ­πους, όχι όταν βρίσκονται μπροστά σε μια οθόνη», επισήμανε ο ψυχολόγος Τζόρτζεν Τρό­σεθ σχετικά με τα δήθεν εκπαιδευτικά τηλεοπτικά προγράμματα αλλά και τα μαθησιακά dvd.

Πολλοί είναι οι γονείς που εξομολογούνται ότι αφήνουν τα παιδιά τους μπροστά στην οθόνη της τη­λεόρασης όποτε χρειάζονται ησυχία για να κάνουν μια δουλειά ή όταν μεταδίδεται ένα α­ξι­ό­λο­γο παιδικό πρόγραμμα.

Τέλος, η έρευνα επισημαίνει πως για κάθε μία ώρα που ένα παιδί μικρότερο των δύο ετών πα­ρα­κο­λου­θεί τηλεόραση μειώνεται κατά 50 λεπτά η επαφή με τους γονείς του και κατά 10% η ασχολία του με το δημιουργικό παιχνίδι.

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (24.10.2011) / Δώρα Παπαγεωργίου

16 Οκτωβρίου 2011

Νηστικά στο σχολείο!

Στις υποβαθμισμένες συνοικίες της πόλης υπάρχουν παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο πει­να­σμέ­να. Η κατανάλωση στα κυλικεία έχει μειωθεί κατακόρυφα. Πολλά παιδιά δεν έχουν λε­φτά ούτε για κουλούρι. Προέρχονται κυρίως από μονογονεϊκές οικογένειες, έχουν γονείς α­νέρ­γους ή μετανάστες. Στην Ελλάδα του 2011 ο υποσιτισμός αποτελεί πλέον το «δη­λη­τή­ρι­ο» μα­θη­τών που, χωρίς λεφτά για φαγητό, οδηγούνται όπως όπως στις τάξεις προκειμένου «να κα­λύ­ψουν τις χαμένες διδακτικές ώρες».

«Πολλά παιδιά τρώνε ένα μόνο γεύμα την ημέρα. Αυτό είναι κάτι που αναφέρουμε εδώ και και­ρό στις ανακοινώσεις μας. Όσο οξύνεται η φτώχεια και η ανεργία, οξύνεται και το φαι­νό­με­νο. Από πρόπερσι έχουν λιποθυμήσει 5-6 παιδιά σε σχολεία του κέντρου. Είναι βαρ­βα­ρό­τη­τα να πεινούν παιδιά στον αιώνα μας», δηλώνει η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Αθήνας Διο­νυ­σί­α Αθανασο­πούλου.

Οι περιγραφές δασκάλων της Αθήνας είναι συγκλονιστικές: «Μέσα στην τάξη κάποια μας λέ­νε ότι ζαλίζονται, άλλα νυστάζουν και σε άλλα πονάει η κοιλιά τους επειδή υποσιτίζονται. Από πε­ρη­φά­νια δε μας το λένε. Εμείς όμως γνωρίζουμε...», λέει η Ίρις Αδαμοπούλου, κα­θη­γή­τρι­α σε γυμνάσιο του Κερατσινίου.

Στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά η κατανάλωση στα κυλικεία έχει μειωθεί κατά πολύ και πολ­λά παιδιά φέρνουν φαγητό από το σπίτι. «Έχει αυξηθεί κατακόρυφα η κατανάλωση ειδών σε διατίμη­ση και έχει κοπεί στο μισό η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού. Πολλοί γονείς βρί­σκο­νται σε πολύ δύσκολη θέση και αυτό έχει επιπτώσεις στην οικογενειακή γαλήνη. Έρ­χο­νται και μας ζητούν βοήθει­α γιατί “ο μπαμπάς δε φέρεται καλά στη μαμά”», αναφέρει κα­θη­γή­τρι­α από σχολείο της περιοχής.

Κάποια δεν έχουν λεφτά ούτε για κουλούρι. «Δυο τρία παιδιά έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Δεν έ­χουν ούτε μισό ευρώ για ελάχιστο κολατσιό. Είναι κάτι αναμενόμενο, γιατί στις εγγραφές του Σε­πτεμβρίου πολλοί γονείς ήταν άνεργοι. Και τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί. Παλιά πή­γαι­ναν 2-3 φο­ρές την ημέρα στο κυλικείο. Τώρα δεν πάνε καθόλου», τονίζει ο Νεκτάριος Κορ­δής, γενικός γραμ­ματέας της Β΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί καθηγητές, γνωρίζοντας ότι κάποιο παιδάκι έχει ανάγκη, δίνουν λε­φτά στο κυλικείο και πληρώνουν το φαγητό του. «Οι καθηγητές βοηθούν πάρα πολύ με τα ε­λά­χι­στα λε­φτά που παίρνουν».

Στην Πετρούπολη το φαινόμενο του υποσιτισμού ανηλίκων έχει ενταθεί τους τελευταίους μή­νες. Σύλλογοι γονέων με δικά τους έξοδα προσφέρουν σάντουιτς σε παιδιά. «Κάτι τέτοιο συμ­βαί­νει σε δυο δημοτικά της περιοχής, όπου έχουν εντοπιστεί 6-7 παιδάκια με σοβαρότατο οι­κο­νο­μι­κό πρόβλη­μα. Επίσης μας λένε ότι στα κυλικεία υπάρχουν αρκετά “φέσια”. Οι γονείς α­δυ­να­τούν πλέον να πληρώσουν. Αυτά δεν αναφέρονται στις εγκυκλίους του υπουργείου Παι­δεί­ας. Ενδιαφέρονται μόνο για την αναπλήρωση των χαμένων ωρών. Μάλλον μας προ­ε­τοι­μά­ζουν για μια νέα Κατοχή», μας είπε ο Δημήτρης Κοντός, αντιπρόεδρος της ΑΣΓΜΕ (Α­νώ­τα­τη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλά­δας). Ταυτόχρονα στα συσσίτια της Εκ­κλη­σί­ας έχουν προστεθεί 100 άτομα τους τελευταίους μήνες. «Μεταξύ τους πολλά παιδιά και οι­κο­γέ­νει­ες», προσθέτει.

Σε ορισμένες περιοχές τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός ωραρίου (για αγωγή υγείας, πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά θέματα κ.ά.) θα συνεχιστούν και φέτος, παρά το γεγονός ότι οι δάσκαλοι δε θα τα πληρω­θούν ως υπερωριακή απασχόληση. «Τα παιδιά το έχουν ανάγκη περισσότερο από πο­τέ. Μάλιστα φέτος σκεφτόμαστε να κάνουμε πρόγραμμα για την ψυχική υγεία. Να τους δεί­ξου­με πώς θα αντε­πεξέλθουμε χωρίς να μας πάρει από κάτω», λέει καθηγητής σχολείου του Πειραιά.

Φαίνεται ότι η οργάνωση συσσιτίων και η δημιουργία κοινωνικών παντοπωλείων έχουν αρ­χί­σει να απασχολούν σοβαρά τους συνδικαλιστικούς φορείς. Οπως σημειώνει ο Νίκος Ζού­τσος, τέως πρόε­δρος της Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, «η αρχή του αγώνα στη γερμανική Κα­το­χή, η πρώτη μέριμνα του ΕΑΜ, ήταν τα συσσίτια. Δυστυχώς μας έφεραν στο σημείο να κά­νου­με τέτοιους συνειρμούς. Της μόρφωσης όμως προηγείται η επιβίωση».

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (16.10.2011) / Νάντια Βασιλειάδου

Το χρέος είναι μεγάλο και δυσβάστακτο

Η Ελλάδα χρωστάει. Χρωστάει στα παιδιά της το μέλλον τους...ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (15.10.2011)