30 Αυγούστου 2011

Προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική
κακοποίηση και εκμετάλλευση

Από τον Γιώργο Μόσχο
(Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού)

Οι δέκα σημαντικότερες προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση:

1. Καθιέρωση της Εκπαίδευσης στα Δικαιώματα, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν πώς να προασπίζονται τον εαυτό τους από απειλές, αλλά και να ενεργοποιού­νται όταν βλέπουν μια παραβίαση στο περιβάλλον τους.

2. Εισαγωγή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας, που θα πρέπει να διδάσκεται σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά (στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο), για να προστατεύονται καλύτερα από σχετικούς κινδύνους.

3. Επιμόρφωση των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών για την αναγνώριση και αντιμετώπιση περι­στατικών σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

4. Παροχή δυνατότητας στα παιδιά να μιλούν με εχεμύθεια σε ειδικούς ψυχικής υγείας ή κοινωνι­κούς λειτουργούς, ακόμη και χωρίς τη συναίνεση των γονιών τους.

5. Περιορισμός των πολλαπλών καταθέσεων των ανήλικων θυμάτων, και προς τούτο αξιοποίηση ει­δικών ψυχικής υγείας και της προβλεπόμενης από τον νόμο δυνατότητας βιντεοσκόπησης των συνε­ντεύξεων.

6. Καλύτερη προστασία των παιδιών-θυμάτων τόσο κατά τον χρόνο της καταγγελίας όσο και εφό­σον κριθεί σκόπιμη η απομάκρυνση από το σπίτι τους.

7. Καθιέρωση χρήσης πρωτοκόλλων αναφοράς και παραπομπών για περιστατικά κακοποίησης από όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά.

8. Έκδοση οδηγιών που θα απαγορεύουν την άσκηση επαγγέλματος από πρόσωπα που διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για διάπραξη σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος παιδιών και επέκταση της α­παγόρευσης και στους εθελοντές!

9. Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρέως κοινού για την προστασία των παιδιών αλλά και για το πού μπορεί κανείς να απευθύνει μια καταγγελία για σχετικές παραβιάσεις.

10. Λειτουργία κέντρων συγκέντρωσης δεδομένων και πληροφοριών για την παρακολούθηση και α­ξιολόγηση του φαινομένου, τηλεφωνικών γραμμών και δομών φιλοξενίας για τα παιδιά-θύματα. Οι δημόσιοι και μη κυβερνητικοί φορείς που αναπτύσσουν ήδη τέτοιες υπηρεσίες θα πρέπει με κάθε τρόπο να στηριχθούν, για να συνεχίσουν και να βελτιώσουν τη λειτουργία τους!

► ΠΗΓΗ: www.0-18.grΑΝ, ΩΣΤΟΣΟ, ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ εδώ ή εδώ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου