3 Αυγούστου 2011

Προσοχή, ασέλγεια!

(Μ.Α., κλινική ψυχολόγος-παιδοψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια,
επίτιμο μέλος της Αμερικανικής Κοινωνίας Ψυχολογίας)

ΑΣΕΛΓΕΙΑ: πράξη αποπλάνησης που μπορεί να συμβεί τόσο από άντρα σε αγόρι ή κορίτσι ό­σο και από γυναίκα σε αγόρι ή κορίτσι. Τα φύλα δεν παίζουν ρόλο. Επίσης, ένας έφηβος με έ­να μικρότε­ρης ηλικίας παιδί μπορεί να ασελγήσει, διότι ανήκουν σε διαφορετικά στάδια α­νά­πτυ­ξης. Η ασέλ­γεια μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε παιδί και ο γονιός να μην έχει την πα­ρα­μι­κρή ένδειξη.


Αν κάποιος, για παράδειγμα, αγγίξει το παιδί στο πουλάκι του ή το αναγκάσει να ακουμπήσει τα χείλη του σε σημεία σώματος του ενήλικα, δε θα φανεί με κάποιον τρόπο στον γονιό σε έ­να πρώτο επίπεδο. Ίσως το παιδί κάνει κάτι παρόμοιο, αναπαραγάγει με έναν τρόπο την ε­μπει­ρί­α του, απει­κονίζοντας αυτό που του συνέβη σε κούκλα ή σε άλλο παιδάκι. Ίσως ζω­γρα­φί­σει κάτι που να ομο­λογεί μια σεξουαλικά επενδυμένη εικόνα. Και πάλι δεν είναι κάτι ι­δι­αί­τε­ρα διακριτό, εκτός αν φανεί στον γονιό τόσο παράξενη μια απεικόνιση που το παιδί δε θα μπο­ρού­σε να γνωρίζει ή να σκεφτεί.

Σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπως 6-7 χρόνων, μπορεί ένα παιδί να προσπαθήσει να κρύψει μια τέ­τοια ένδειξη. Το γεγονός ότι μια αποπλανητική συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει ευ­χα­ρί­στη­ση δημι­ουργεί σύγχυση στο παιδί και μέσα από μια ενοχική αίσθηση ίσως α­πο­κρύ­ψει το γε­γο­νός. Η ασέλ­γεια χωρίς βίαιη συμπεριφορά θα μπορούσε να προκαλέσει τόσο ευ­χα­ρί­στη­ση όσο και σύγχυση. Η ασέλγεια δεν είναι απαραίτητα σωματικά βίαιη, με πόνο.

Τα παιδιά βιώνουν ηδονή και ήδη από τα τρία ξεκινούν να χαϊδεύουν τα γεννητικά τους όρ­γα­να και να νιώθουν μια απόλαυση. Έτσι, λοιπόν, μπορούν να βιώσουν μια ευχαρίστηση ό­ταν κά­ποιος τα χαϊδέψει εκεί.

Κάθε παιδί έχει την επίγνωση ότι αυτό δε θα έπρεπε να συμβαίνει από το αίσθημα που έ­χουν εκείνη τη στιγμή: φόβο, αμηχανία, ντροπή, αγωνία και σύγχυση. Αν ήταν κάτι φυ­σι­ο­λο­γι­κό, θα το ήξεραν διαισθητικά. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο θύτης την ώρα που θα το πε­ρι­γρά­ψει ως «μυστικό τους». Εκείνη τη στιγμή που το χαρακτηρίζει ως «μυστικό τους» χει­ρί­ζε­ται το παιδί στο να νιώσει συνένο­χο, πόσο μάλλον αν και το ίδιο αισθάνθηκε ευ­χα­ρί­στη­ση. Ό­λα αυτά το οδηγούν σε μια αγωνία και σύγχυση, ώστε να μην ξέρει τι να κάνει και πώς να νιώ­σει.

Η γονική διαχείριση

Και εδώ είναι το θέμα στη διαχείριση από τους γονείς, τόσο στην πρόληψη ενός τέτοιου γε­γο­νό­τος όσο και στην αντιμετώπισή του.

Η αλήθεια είναι πως ένας γονιός μπορεί να ελέγξει τι θα συμβεί στη ζωή του παιδιού του μέ­χρι ένα σημείο. Όμως δεν έχει την ικανότητα να τα προβλέψει και να τα ελέγξει όλα. Οφείλει να είναι προ­στατευτικός και να θυμάται πάντα ότι δε γνωρίζει ποιος πραγματικά είναι ο άλ­λος, εκτός αν τον ξέ­ρει πάρα πολύ καλά και τον εμπιστεύεται.

Σκόπιμο είναι να έχει μιλήσει στα παιδιά του για το ότι δε θα επιτρέπουν σε κανένα να αγγίξει τα «ιδιαίτερα σημεία» τους και πως αυτά είναι πολύ προσωπικά μέρη του σώματος κάθε αν­θρώ­που και πως τα ίδια δεν τα αγγίζουν στους άλλους. Αν ποτέ κάποιος πάει να τα αγγίξει ή θέ­λει να τα αγγί­ξει, τότε το λέμε στη μαμά και στον μπαμπά, για να εξηγήσουν εκείνοι σε αυ­τόν που θέλει κάτι τέ­τοιο ότι αυτά τα σημεία είναι πολύ προσωπικά και δεν τα αγγίζουμε στους άλλους.

Η σχέση γονιού-παιδιού

Για να μπορεί ένα παιδί να έρθει να μιλήσει για αυτά στον γονιό του, χρειάζεται να μην τον φο­βά­­ται και να τον νιώθει διαθέσιμο και δυνατό. Σε περίπτωση που το παιδί νιώθει φόβο δε θα μιλήσει, διότι έχει ενοχοποιηθεί από το «μυστικό» και βρίσκεται σε σύγχυση, ανίκανο να ε­πε­ξερ­γα­στεί τέ­τοια ψυχικά μεγέθη. Ο αυταρχικός, επικριτικός, α­πό­μα­κρος, πολυάσχολος, α­δύ­να­μος, καταθλιπτι­κός, τι­μω­ρη­τι­κός, αδιάλλακτος, βίαιος, νευ­ρι­κός, αδιάφορος, ψυχικά α­στα­θής γο­νιός έχει ελάχι­στες πι­θα­νό­τη­τες να μάθει αν συμβαίνει κά­τι στο παιδί του, με α­πο­τέ­λε­σμα να μην μπορεί να το προ­στα­τέ­ψει.

Σημασία έχει όλο το εν­δι­α­φέ­ρον για το παιδί να είναι έκ­δη­λο με πράξεις και με αντί­στοιχες συ­μπε­ρι­φο­ρές και όχι α­πλώς να θεωρείται δεδομένο από την οπτική ενός ενήλικα.

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (16.07.2011) ● ΕΙΚΟΝΑ: www.dm.com.br

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου